Rüyada balık görmek nedir?

Rüyada balık görmek

Rüyada balık görmek, çok hayırlıdır özellikle de balığı canlı olarak görmek, çok kısa vade içinde, kolay şekilde gelecek kısmetlere tabir edilir ve rüyayı gören kişinin bir insanın sahip olabileceği en iyi şartlara ve en güzel hayata sahip olacağı anlamına gelir. Verimli işler yapmaya, kesilmeyecek rızka ve kazanca sahip olmaya ve bitmeyecek bir serveti yakalamaya delalet eder. Balık rüyası tabirinde rüya sahibinin hali, eğitimi ve şanı nazarı dikkate alınır. Kişinin durumuna göre şanı ve şöhreti ve kısmeti artar, talihi ve bahtı açılır insanlar arasında sivrilir. Sayısı belli az balık görmek kadın veya miktarı belirsiz ise ganimetten elde edilecek mala delalet eder.

Balık görmek kısmet ve işi olmayan için yeni bir işe de yorumlanır, yüzler, tarzlar, sebepler, imkanlar, ilişkilere işarettir. Ufak balık görmek yapılan işlerin küçük olması ama bunun sonucunda çok kazançlı başka bir işinin olması ve hak ettiği hayata lükse, rahata erecek olması olarak yorumlanır. Kaynak sularında görülen balık, kolay olan hayra delalet eder. Uçan balık kısmetlerinin değerini bilmeden geri çevirmeye işaret eder. Balık olmak şanslı ve kariyerli bir kimse olacağına ve iddaa ve kurmadan uzak durmaya işaret eder. Kaygan balık elinde bir miktar paranın eriyip gitmesine işarettir. Yüzen balıklar görmek gelecek bir miktar paraya ve harcama, borç ödemeye işarettir. Kırmızı balık bir teklif almaya işaret eder. Balıkla konuştuğunu görmek dertli bir kimsenin derdine derman olacağına, borç isteye borç vermeye; balık yutmak kısa zamanda mal sahibi olacağına, miras veya mülk israfına delalet eder. Balık kesmek hasta için şifa bulacak bir kimseden yardım almaya delalet eder. Balık yetiştirme tesisi görmek bolluk, genişlik ve büyük bir iş yeri kurmaya işaret eder, yorumlanır.

Rüyada balık temizlemek

Rüyada balık temizlemek; kısmet ve hayırlı bir iş ile tanımlanır. Pişirmek için veya yemek için balık temizlediğini görmek hayırlı bir için adım atmaya işaret eder, helal rızka ve kazanca yorulur. Balıklar çoksa rızkı ve kısmeti de artar. Balık ayıklamak eğer kişi ehil ise istediği bir işte başarı ve kazanç sağlayacağına delalet eder. Bir kimse balık ayıkladığını görürse bu sağlam bir yerde korunan ve zekatı verilmemiş gümüş veya altına delalet eder. Bekar için kısmetlerin artmasına, evli için hayırlı geçime işaret eder.

Rüyada balık pişirmek

Rüyada balık pişirmek, balık pişirmek kolay kazanç, adaletli adama ve işini bilen kimse tarafından her konuda destek görmeye; diğer bir görüşe göre ise balık pişirmek kısmet, iyi huylu temiz niyetli dostlara ve iyi dostluklar kurmaya, çevrenin genişlemesine delalet eder, yorumlanır. Kolay kazanç, istediği gibi kısmet ve mal, mülk sahibi bir kimse ile evlilik, umduğuna ve hayal ettiğine kavuşmak demektir.

Rüyada balık pişirip yemek

Balık pişirip yemek, mal, mülk, para ve kolay geçim ile yorumlanır. Balık pişirmek ve yemek kısmet ve şans yönünden sıkıntı yaşamayacağı bir döneme gireceğine işaret eder.

Rüyada birinin balık pişirdiğini görmek, rüyayı gören için kısmetlerinin çok olmasına ve birinden iş ile ilgili büyük destek alıp işlerinin büyümesine refaha kavuşmasına işarettir.

Rüyada pişmiş balık görmek

Pişmiş balık, şans kısmet hayır ile tabir olunur.

Rüyada balık yemek

Rüyada balık yemek, ganimete ve gelecek mirasa ya da kolayca bir miktar para kazanmaya işaret eder. Canlı balık yediğini gören kimse mülke nail olur. Yavru balık yemek kısmet ve şansının açık olduğu ve bol kazançlı işler yapıp kazancını artırması ve arzuladığı şeylerin olmasına delalet eder, ayrıca bekar bir kimse için hayırlı kısmete ve evli ise hayırlı evlat ile tabir olur. Deniz yarılsa ve rüya gören o sırada bir balık alıp yerse, bu rüya maksadın meydana gelmesine, ilme, işlerinde kolaylık ve menfaate işarettir. Balığı kızartarak yemek, ele geçecek bir ganimete ve faydalı rızka ve bol geçime işaret eder.

Rüyada çiğ balık yemek

Rüyada çiğ balık yemek kazancın zorlaşmasına ve geçimde zayıflık çekmeye delalet eder.

Rüyada pişmiş balık yemek

Pişmiş balık yemek kişinin rızkının genişlemesine işaret eder.

Rüyada balık kızarttığını görmek, kendisine gökten kızarmış balık inse, sevinç ve zafere, şanının yücelmesine delalet eder. Balık kızarttığını gören kimse, sünnet, doğum şenliği veya düğünü gibi neşe ve huzura sebep olacak bir şeye masraf eder, bir topluluğa veya büyük kalabalık bir misafirlik ile de tabir olunur. Yavru balık pişirdiğini görmek küçük mesele yüzünden ağız münakaşasına girilecek olması ama aynı zamanda topluluk yapılacak olan gezi veya seyahat ile tabir olur.

Rüyada balık tutmak

Rüyada balık tutmak, kısmetli bir kimse ile iş birliğine, hayırlı bir kısmete işaret eder. Yavru balık tuttuğunu görmek küçük olarak başladığı işini çok çalışarak büyütmesi ve bunun için çok mücadele vermiş olmasıdır. Bu rüya kısmet, şans, mutluluk, sevinç hepsinin aynı yaşayacağı bir dönemde olması ve sıkıntılarının bitmesi şeklinde yorumlanır. Oltayla balık yavrusu rahat edeceği hayata, huzura, refaha ve bolluğa kavuşacak olmasına delalet eder, yorumlanır. Balık tuttuğunu görmek, balık elinden kurtulup tekrar denize gitse evliya ile birlikte olup sohbet etmeye işarettir.

Rüyada elle balık tutmak

Rüyada elle balık tutmak, yapılan bir işten pişman olunacağına ve yapılan hataların tekrar yapılmaması gerektiğine, doğru kararlar verip doğru işler yapması sonucunda işlerini eskisi gibi olacağına yorumlanır. Ayrıca sevinç ve güzel bir kısmet habercisidir. İş ve eğitim hayatından kimsenin yardımı olmadan başarılı olacağına ve imrenilecek bir insan olmasına, sıkıntılarını atlatıp huzurlu ve mutlu olmasına sakin bir insan olmasına yorumlanır.

Rüyada balık yakalamaya çalışmak

Rüyada balık yakalamaya çalışmak, sahip olmak istenilen şeylere kendi çaba ve gayretin sonucunda sahip olunacağına, isteklerine ulaşacağına işarettir. Rüyada balık tutmaya çalıştığını görmek, huzurlu ve mutlu ömürler sürüleceği şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada balık ağı ile balık tutmak

Rüyada balık ağı ile balık tutmak; rüya sahibinin onuru ve namusu ile yaşamayı tercih eden kimse olduğuna, Allah korkusu taşıdığına, adına ve ekmeğine leke sürecek hileli işlerden geri durduğuna, hak yolundan da bir an olsun ayrılmayı aklından geçirmediğine işaret eder.

Rüyada balık avlamak, kadınlara karşı fenalık ve hile düşünen kötü insanlara da işarettir.

Rüyada denizde taze ve tatlı balık avladığını görmek, helal rızka, meşru yolda çalışmaya ve hayra delâlet eder.

Rüyada balık avcısı görmek

Rüyada balık avcısı görmek, rızkını kadınlardan çıkarmaya çalışan, zengin bir kadınla evlenerek ondan geçinmek isteyen adamdır diye yorumlanmıştır.

Rüyada büyük balık görmek

Rüyada büyük balık görmek, para demektir, küçük balıklar ise yüke işarettir. Büyük balıklar servet veya kıymetli şeylerle, küçük balıklar ise sıkıntı ve kederle, büyük ve küçük balıkları birlikte görmek, servet, sermaye, kıymetli bir eşya veya paraya sahip olmakla beraber para ile tabir edilir, yorumlanır.

Rüyada alabalık görmek

Rüyada alabalık görmek; çok hayırlıdır ve büyük bir kısmete işaret eder. Bolluk ve berekettir ve daha ziyade maddi anlamda değerlendirilir.

Rüyada akvaryum balığı görmek

Rüyada akvaryum balığı görmek; görülen balık, genel anlamı itibariyle kısmet olarak değerlendirilir. Akvaryum balığı mutluluk ve güzellik olarak yorumlanır. Akvaryum balığı gören kişinin sağlık ve bereket içinde geçireceği bir hayatı olacak demektir.

Rüyada ölmüş balık görmek

Rüyada suda yüzen ölü balık görmek, uğursuzluğa delalet eder. Bu rüya umutsuz bir olayın da habercisidir.

Rüyada havuzda balık görmek

Rüyada havuzda görülen balıklar, faydalara işarettir,

İslami rüya alimlerine göre rüyada balık görmek:

İmamı Nablusi (r.a.) göre rüyada balık görmek nedir?

İmamı Nablusi (r.a.) demiştir ki; sahilde balık görmek, denizden çıkarmak, yemek ve paylaştırmak ganimet malına, hükumet erkanının yakınlarından birine delalet eder. Diri ve taze balık bakire bir hizmetçi olarak yorumlanır. Balığın çokluğu çok mala mülke alamettir. Balık ağı görmek deniz yolu ile veya uzak bir yerden misafir geleceğine yorumlanır.

Caferi Sadık (r.a.) demiştir ki; balık rüyası beş türlü tabir edilir: bakan, asker, bakire kız, ganimet, keder. Bekar için evlilik, bazende hayırlı bir kısmet ile tabir olunur.

İbni Şirin (r.a.) demiştir ki; tuzlu balık gören kimse sıkıntıya, tuzlu balığın kızartılmış veya pişirilmiş olduğunu görmek ve ondan yemek ilim öğrenmek için çalışmaya ve rızık için yolculuğa veya ilim adamlarıyla yapılan faydalı sohbete, tuzlu balığı çiğ olarak yediğini görmek tedbirde hata edip cezasını görmeye tabir edilip, yorumlanır. Balık ağı gamsız, üzüntüsüz dertsiz sorumsuz kimseler için hapse girmeye veya üzücü bir olay neticesinde canının sıkılacağına delalet eder.

İbni Kesir (r.a.) demiştir ki; küçük bir balık tuttuğunu gören kimse küçük bir aileye mensup zengin bir kadın ile evlenir. Kızartılmış taze balık görmek yapılan münakaşada delil göstererek galip gelmeye tabir edilip, yorumlanır. Balık pişirmek düğün veya geziye veya bir topluğun bir araya gelip kutlamaya işarettir. Denizden olta ile balık tuttuğunu gören kimse, zahmetle, ağ ve olta ile tuttuğunu gören kimse, kolayca mal kazanıp yiyecek içecek ve bereketli rızıklara kavuşmaya yorumlanır. Bir kadının karnından balık çıktığını görmesi bir kız evladına, ağzından çıktığını görmesi eşiyle münakaşa edip üzüntüye düşmesine yorumlanır.

Danyal (a.s.) demiştir ki; susuz bir memlekette balık rüyası zahmet, meşakkat ve belaya, sulak ve deniz kıyısında bol kazançlı işlere ve rızık bolluğuna tabir edilip, yorumlanır. Bir balığın karnında başka bir balık olduğunu gören kimse, boylu poslu, süslü ve güzel bir kadınla evlenir. Eğer iki balık bulur ise, iki hanım alır.

İsmail El Eş’as (r.a.) demiştir ki; bir akarsudan balık tuttuğunu gören kimse oyun ve hile ile halkın malını piyasa fiyatının çok altında bir fiyatla elinden alır. Denizdeki balığın kendisiyle konuştuğunu gören kimse hükümet sırlarında bilgisi ve becerisi olur. Balıkla konuştuğunu görmek devlet ile alakalı bir yerde bağlantısının olacağına işaret eder. Balık sattığını görmek kendi ve ailesi için kazanacağı hayırlı mala ve elde edeceği iyilik, güzelliğe ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada balık görmek

Yorumlar - Rüyada balık görmek

 1. Emily Jones 01.06.2024 Cevapla
 2. Emily Jones 22.05.2024 Cevapla
 3. Bernadette Shuster 01.11.2021 Cevapla
 4. Gönül 25.10.2021 Cevapla
 5. UrGSskMzlotO 20.10.2021 Cevapla
 6. Ebru 16.10.2021 Cevapla
 7. Anar 08.09.2021 Cevapla
 8. YASAR 20.08.2021 Cevapla
 9. Adem Yağcı 29.05.2021 Cevapla
 10. SqcweVjhxOHp 28.05.2021 Cevapla
 11. Ayşe 24.05.2021 Cevapla
 12. Zehra Düz 14.05.2021 Cevapla
 13. Şamil 11.05.2021 Cevapla
 14. Mehmet 10.04.2021 Cevapla
 15. Berfin 02.03.2021 Cevapla
 16. Kardelen 06.02.2021 Cevapla
 17. Emine 12.12.2020 Cevapla
 18. Iremeyer 16.09.2020 Cevapla
 19. Sadiye aydin 16.09.2020 Cevapla
 20. Perihan 13.09.2020 Cevapla
 21. Çiğdem 27.08.2020 Cevapla
 22. Cen 14.07.2020 Cevapla
 23. Alp 19.04.2020 Cevapla
 24. Nilay 26.12.2019 Cevapla
 25. Emine 23.12.2019 Cevapla
 26. Emine 22.12.2019 Cevapla
 27. Emine 22.12.2019 Cevapla

Rüyanızı Anlatın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir