rüyada at görmek

Rüyada at görmek ne anlama gelir

Rüyada at görmenin en yaygın anlamı hayırlı kısmet ve bolluk, bereket, zenginliktir olarak yorumlanmaktadır. Rüyasında ata bindiğini gören kişi eğer ata binmede ehil değil ise, yüksek bir mertebeye erişecektir.

Rüyada at görmek

At görmek; güç, izzet, şeref ve para kazanmaya tabir edilip, yorumlanır. Görülen at takımında olan eksiklik şerefin derecesindeki eksiği gösterir. Tam ve güzel bir at murat demektir. Rüyada at görmek makam mevki, güzel gelecek, kısmet ve murat, güç, şan ve şöhret ile tabir edilir. At arabası görmek, istediği işte başarı için çaba ve gayret gösteren kimseye ve azimli olan kişinin gayretine delalet eder. At sakatsa veya topallarsa, güçlükle karşılaşılacağına delalet eder. Sakat at görmek de teşebbüs edilen işlerde geç muvaffakiyet zuhur edeceğine işarettir. Kirli bir at görmek, keder ve üzüntüye, ızdıraba, işlerde güçlüğe; uzaktan bir at görmek, ileride bir müjde almaya delalettir. Ölmüş at görmek akraba ve dosttan birinin ölüme delalet eder. Nallanan at görmek hastalığa işarettir. Rüyada at ile konuştuğunu görmek, büyük arzulara nail olmaya, akıbetin hayrına delalet eder.

Rüyada ata binip gezmek; güzel bir hal ve hasta için şifa bulmaya işaret eder. Dertli bir kimsenin rüyasında ata binip gezdiğini görmesi, amacına ulaşmak ve arzu ettiği şeylere kavuşmak anlamına gelir. At sürmek, makam ve mevki, şan ve şöhret sahibi adam, güçlü kimseden yardım görmek ve her istediğinin kolayca yerine gelmesi demektir. Kır bir ata bindiğini gören kimse, halk içinde hayır veya şer ile meşhur olur. Anasının ata bindiğini gören, bir ev sahibi olur. Babasını ata bindiğini gören nesli hayırlı bereketli olur. Arkadaşını veya bir tanıdığını ata binerken gören, ummadık bir hayra işaret eder. Ayakları demirden bir ata bindiğini gören kimse, vefat eder. Cesurca ata binmek pek çabuk ilerlemekle yorumlanır. Birtakım adamların 139 refakatiyle at ile gitmek saadete, kadınların refakatiyle at ile gitmek ise ihanet ve musibete delalet eder.

Rüyada koşan at görmek

Rüyada koşan at görmek; iyi zaman, arzu ve temeni hatta muvaffakiyetle yorumlanır. Beyaz ve siyah atların koşması ve rüya sahibinin de bunu görmesi muradının yaklaştığına ve arzularının kolayca gerçekleşmesine yorumlanır.

Rüyada evde at görmek

Evinde at görmek; bir atın evine girdiğini görmek büyük bir kimsenin geleceğine; atın bir yerden çıktığını görmek, oradan kıymetli bir kimsenin çıkıp gideceğine işaret eder. Bir takım atlıların bir yerde yarıştıklarını görmek, orada sel veya kuvvetli yağmur olacağına delalettir. Birkaç atı olduğunu görmek, fayda göreceği bir işe kavuşmaya işaret eder, yorumlanır. Genç bir kısrağın iyi eğerlenmiş olarak evinize girdiğini görmek, genç, güzel ve zengin bir kızla rüya görenin evleneceğine işarettir.

Rüyada Siyah At Görmek

Rüyada siyah at görmek, güç, sır saklamak ve gizemli bir kadın ile birliktelik veya dostluk, sır tutmak ve insanlara faydalı bir konuda hizmet etmek demektir.

Renkli at görmek; bekar kimse rüyasında beyaz ata bindiğini görmüşse en yakın zamanda beğendiği ve murat ettiği kişiyle evlilik olacağına işaret eder. Kahverengi at görmek, sağdık eş, iyi niyetli dost ve hoş sohbet yapacağınız bir topluluğa girmeye delalet eder.

Rüyada At Eğeri Görmek

Rüyada at eğeri görmek; erkek için güzel bir kısmet ile tabir edilip, yorumlanır, kadın için ise güçlü ve kuvvetli bir kimseden destek görmesine tasvir olunur. Eğer iyi bir geçim ve bol rızık ile tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada eğersiz at görmek; bazı tabirlere göre eğersiz at gören kimse murat ettiği şeye geç kavuşur demişlerdir. Eğersiz binek hayvanı görmek zorluk ve meşakkat yaşamak anlamına gelmektedir. Eyer hayvan sırtında olmazsa, rüya sahibinin hanımına veya hanımından ayrılmasına işarettir. Bazı tabircilere göre eğer bu mal olarak yorumlanır.

Rüyada eğerli at görmek; iyi huylu ve güzel ahlaklı zengin soylu hanıma işarettir. Mal, mülk ve çok servet sahibi olmaya ve her işinizde başarılı olacağınıza alamettir. Eğer görmek, bereket, kuvvet, bol kazanç ve müjdeli bir haber ya da sevineceğiniz bir hayırlı birliktelik kurmaya tabir edilir.

Rüyada eğersiz ata binmek; zor olan tüm işlerin üstesinden gelmeye ve istediği gibi mal, mülk elde edeceğinize ve her işinizde başarılı olacağınıza tabir edilir. Eyer görmek her manada hayırlı ve bol kısmetli şeylerin habercisi olarak kabul edilir.

Rüyada bebe at görmek; atın muradından kaynaklı olarak at görmek gibi yorumlanabilir. Gebe at görmek kişinin yapacağı yardımlar ışığında toplum tarafından saygı göreceği ve her zaman iyilikle anılan biri olacağı anlamına gelmektedir. Kişinin toplumsal etkinliklerde rol alıp bu tip projeleri yönetmesi herkes tarafında takdir toplayan bir davranış olarak görülecektir.

Rüyada uçan at görmek

Bir kimse rüyasında uçan bir at ,yani pegasus görürse, umutla beklenen günlerin yaklaşmasına ve muradının hasılına, eğer hasta ise şifa bulmaya işaret eder. Bazen de kanatlı uçan at görmek gizli bir keşfe ve ilme ve yahut ilim irfan sahibi bir kimse ile dostluk kurmaya 1945 tasvir

Rüyada ahırda at görmek

Rüyada ahırda at görmek; rüyasında ahırda atların olduğunu gören kişinin resmi kurumlardaki bir işinin tatlılıkla ve kolaylıkla hallolacağına işaret eder. Bu iş rüya sahibinin istediğinden de kolay olacak, rüya sahibinin de kafası rahat edecek demektir.

Rüya Alimlerine göre:

İmamı Nablusi (r.a.) demiştir ki; çıplak bir ata binip attan düştüğünü görmek, hayat şartlarının kötüye gitmesine, eğer devlet hizmetinde görevli ise, görevinden alınacağına veya sürgüne gönderileceğine, rencide edilmeye, hanımının ahlaksızlığı nedeniyle ayrılmaya tabir edilip, yorumlanır.

Ata binmeye layık olmayan kimsenin rüyada ata binmesi, makam ve mevkii sahibi olmasına delalet eder. Bazen de o kimse için yolculuk hâsıl olur.

Erkek ata bindiğini gören kimse düşmanından emin olur. Rüyada taya bindiğini görenin çocuğu olur. Eğer vurulmuş bir ata bindiğini gören kimse, maddi anlamda ne fakir nede zengin, orta halli olarak yaşar. Bekâr biri rüyasında kısrağa bindiğini görse, zengin ve asıllı bir kadınla evlenir. Bazen de at, güzel yapılmış eve yorumlanmaktadır.

Bir kimse başkasının atına binse o kimsenin makamına yükselir.

Kısrak at, zevcedir. Daha binmemek üzere dişi attan indiğini ve yularını çıkardığını gören kimse, hanımından boşanır. Bir kısrağa bindiğini veya satın aldığını gören kimse bekâr ise, şerefli bir kadınla evlenir. Kısrağın yavrusu varsa o kadının bir çocuğu olur.

Başka bir kısrağa binmek üzere attan indiğini gören kimse, hanımı üstüne başka bir kadınla nikâhlanır veya bir cariye alır.

Halis kızıl kısrak, dindar, neşeli ve şöhretli bir kadına delalet eder. Alaca kısrak, güzellik ve mal ile meşhur bir kadındır. Her tarafı, yelesi ve kuyruğu kızıl olan kısrak, neşeli, sevinçli bir kadındır. Beyazlığı siyahlığından çok olan at, dinine düşkün bir kadındır.

Rüyada eğersiz ve gemsiz bir kısrak ata binmek, ahlaksız bir kadınla evlenir veya sebatı olmayan bir işi üzerine alır. Beyazlığı siyahlığından fazla olan bir ata bindiğini gören, dindar bir kadınla evlenir.

Rüyada atlara sahip olduğunu veya atları otlattığını görmek, arkadaşları arasında kabul görür. Rüyada görülen at, bahadır, tüccar ve ticaretinde ferasetli olan erkek yahut bir çocuktur.

Rüyada siyah ata binmek, o kimsenin kıymeti ve şerefi büyük, devlet ve saltanatı şiddetli ve kuvvetli olur. Çünkü siyah at, mal, devlet, saltanat ve ululuktur. Eğer at alaca olursa, rüya sahibinin şehvet ile beraber arzu ettiği devlete işaret eder.

Eğer mezkûr atı ayakları ile vurarak koştur-sa ve ondan ter çıksa, o kimse nefsinin isteklerine tabi olacağına ve onun teri yerinde gideceği malına ve işleyeceği günaha delalet eder. Onun teri günah içindeki çetinlik ve meşakkatidir.

Rüyada ata bindiğini görenin hanımı hamile ise, oğlan çocuğu doğurur. Rüyada uzaktan görülen at, müjde, izzet ve hayırdır. Eğersiz ve gemsiz çıplak at üzerinde olduğunu gören kimse büyük bir günah işler.

Atın alnının ve kuyruğunun beyazlığı, saltanatın şereflisidir. Atın kuyruğundaki kıllarının çok olması, rüya sahibinin evlat ve akrabanın çokluğuna delalet eder.

Tüccar bir kimse, atın kendisiyle çekiştiğini görse, ortağı ona isyan eder. Çatı, duvar gibi at binilmeyecek yerde ata binmek hayırlı değildir.

Atın kendisini ısırdığını gören kimse, ordu ve asker sahibi olur. Atı öldürdüğünü gören kimse, nimet, mal, izzet ve kuvvete nail olur.

Erkek at, saltanat ve devlettir. Dişi at, cariye veya şerefli hür bir kadındır. Bir kimse rüyada kendisine birtakım atların arz edildiğini görse, o kimse dünyayı arzu etmek sebebiyle namazından geri kalır.

Kirmani (r.a.) demiştir ki; siyah at görmek veya siyah ata bindiğini gören kimse, üzüntüden kurtulur, devlet başkanı veya hükümet tarafından verilecek işlerle gücü, malı ve huzuru artar. Siyah kızıl arası bir renkteki at kuvvet, bolluk, makam para, altın, mal, mülk ve servettir. Bilhassa daha koyu bir renkteki ata binmek çok servet, sermaye, kıymetli bir eşya veya paraya sahip olmakla beraber para kazanmakla tabir edilir. Bu renkteki bir ata bindiğini görmek, kuvvetin çok fazla olacağına tabir edilip, yorumlanır. Al at dinine bağlılığa ve devlet başkanının işlerini yaparak güç ve atibar kazanmaya yorumlanıp tabir edilir. Kır at görmek, şöhret ile tabir edilir. Kır ve alnı akıtmalı bir hayvanın üzerine binmek istediğini görmek, bir büyük kimsenin işlerine müdahale edeceğine, kır bir atı olup bunu boyadığını ve başka bir renge soktuğunu görmek, yapacağı işten faydalanmaya işarettir. Eğerli ve gemi takılmış güzel bir ata binip aheste aheste gittiğini gören kimsenin, insanlar arasında değeri yükselir. Takımı 138 eksik bir ata binip sonra eksiklerini tamamlandığını gören kimsenin hali giderek düzelir. Ahırda bağlı bir atı olduğunu gören kimsenin halk içinde saygınlığı daha az olur. Ahırda birçok atı olduğunu gören kimse, kendine ve Allah’a düşman olanları perişan ve rezil eder. Bir atla münakaşa ettiğini gören kimse, büyük bir günah işler ve başına büyük bir bela açar.

Ebu Said’ül-Vaaz (r.a.) demiştir ki; kır at görmek ve binmek diğer renklerden aşağıdır. Çünkü kıymette diğer renklerden daha ucuz ve itibarsızdır. Kır ata binmiş olduğunu gören kimse, her işinde itiraza uğrasa da kır at çok mal, hayırlı iş ve hatırının sayılmasıdır. Dişi tay yüzü ve ahlakı güzel eş ile tabir edilir. Yağız, yani siyah at kuvvet, makam para, altın, mal, mülk ve servettir. Yağız ata binmek yolculuğa ve kazançlı işlere ve bu seferinden sonra gücünün ve malının artmasına işarettir.

Caferi Sadık (r.a.) demiştir ki; al ata bindiğini gören kimsenin gücü azalır, şerefi sarsılır, kedere uğrar. Kızıl ile gri arası bir renkteki at hastalık ile tabir edilip, yorumlanır. Bu renkteki bir ata bindiğini gören kimse, hasta olur. Eğer bindiği dişi taysa hastalıklı ve yaratılıştan üzülmeye meraklı, duygusal, narin bir kadınla evlenir.

Danyal (a.s.) demiştir ki; atının kuyruğu uzamış ve kılları çoğalmış görmek, taraftar ve hizmetçilerinin artmasına, kuyruğunun kısa ve kıllarının azlığı yardımcı ve işçilerinin azalmasına, atın azasındaki eksiklik güç ve şerefine gelen zararı gösterir.

İsmail El Eş’as (r.a.) demiştir ki; rahvan veya yorga gider bir ata bindiğini gören kimse, güzel ve zengin bir kadınla evlenir. Kendisi istemediği halde birisinin terkisine bindiğini gören kimsenin işini ve mülkünü o kimse almaya çalışır.

Cabir’ül Mağribi (r.a.) demiştir ki; at görmek, kendisine hoş gelen şeylerle tabir edilir. Eğer at huysuz, aksi, dik kafalıysa kendiside huysuz, aksi, dik kafalıdır. Eğer at yumuşak başlı, iyi huylu ise kendisi de iyidir. Ayrıca hayırlı iş ve bereketli kazanç ile tabir edilir. Bindiği atın kanter içinde kalıncaya kadar koştuğunu görmek, kendisine gücü yetmeyip günah işleyeceğine ve kolayca para, altın, sermaye veya ticaret malı kazanmaya işarettir.

Rüyada at görmek ne anlama gelir

Yorumlar - Rüyada at görmek ne anlama gelir

 1. Pınar 13.10.2021 Cevapla
 2. melike nur gök 23.09.2021 Cevapla
 3. Mine 23.08.2021 Cevapla
 4. lale koc 21.08.2021 Cevapla
 5. Güllü 16.05.2021 Cevapla
 6. Güllü 16.05.2021 Cevapla
 7. Maya 10.05.2021 Cevapla
 8. Umut 08.05.2021 Cevapla
 9. Maya 08.05.2021 Cevapla
 10. Ayşenur 26.04.2021 Cevapla
 11. sevtsp 28.02.2021 Cevapla
 12. Ali 22.02.2021 Cevapla
 13. Semanur 10.02.2021 Cevapla
 14. Türkan 09.02.2021 Cevapla
 15. Zeynep 10.12.2020 Cevapla
 16. Ismail 01.12.2020 Cevapla
 17. Hayriye 27.11.2020 Cevapla
 18. Muhammet 24.11.2020 Cevapla
 19. Abdullah 16.11.2020 Cevapla
 20. A. 17.10.2020 Cevapla
 21. Güler 15.10.2020 Cevapla
 22. Derya 08.10.2020 Cevapla
 23. Kubra 07.09.2020 Cevapla
 24. Birgül 05.09.2020 Cevapla
 25. Sema turhan 01.09.2020 Cevapla
 26. Aysel 23.08.2020 Cevapla
 27. Tuncay anlar 01.08.2020 Cevapla
 28. Meral 15.07.2020 Cevapla
 29. Sibel 11.07.2020 Cevapla
 30. Sevgi 04.07.2020 Cevapla
 31. Aysel 22.06.2020 Cevapla
 32. Zeynep 20.06.2020 Cevapla
 33. Fırat 15.06.2020 Cevapla
 34. Emine 13.06.2020 Cevapla
 35. Sultan 11.06.2020 Cevapla
 36. Zehra 09.06.2020 Cevapla
 37. Mehmet 05.06.2020 Cevapla
 38. Mehmet 05.06.2020 Cevapla
 39. Zekiye 30.05.2020 Cevapla
 40. Ozan 29.05.2020 Cevapla
 41. Narin 22.05.2020 Cevapla
 42. Narin 22.05.2020 Cevapla
 43. Elif 15.05.2020 Cevapla
 44. münevver 07.05.2020 Cevapla
 45. Elif Sena 01.05.2020 Cevapla
 46. Gülsen 27.04.2020 Cevapla
 47. Fatma 26.04.2020 Cevapla
 48. A.bahar 25.04.2020 Cevapla
 49. Mahmut 15.04.2020 Cevapla
 50. Filiz 14.04.2020 Cevapla
 51. Nurdan 06.04.2020 Cevapla
 52. Gül 05.04.2020 Cevapla
 53. Leyla 01.04.2020 Cevapla
 54. Melisa 01.04.2020 Cevapla
 55. Kenan 30.03.2020 Cevapla
 56. Hira 29.03.2020 Cevapla
 57. b kemal terlemez 28.03.2020 Cevapla
 58. Nazlı Dilan Çelik 27.03.2020 Cevapla
 59. Şaduman 23.03.2020 Cevapla
 60. Murat Alan 18.03.2020 Cevapla
 61. Sevim memiş 08.03.2020 Cevapla
 62. Arzu 21.02.2020 Cevapla
 63. Mevlüt 15.02.2020 Cevapla
 64. Pınar 07.02.2020 Cevapla
 65. Pınar 07.02.2020 Cevapla
 66. Koko 26.01.2020 Cevapla
 67. Eyyup soylemez 08.01.2020 Cevapla
 68. Ertuğrul KUTBAY 08.01.2020 Cevapla
 69. Yusuf357 07.01.2020 Cevapla
 70. Mehmet daşkın 05.01.2020 Cevapla
 71. gönül gül 25.12.2019 Cevapla
 72. Züleyha 21.12.2019 Cevapla
 73. Emine oğuz 13.12.2019 Cevapla
 74. Glw 08.11.2019 Cevapla
 75. Nezahat 01.11.2019 Cevapla
 76. mualla 28.10.2019 Cevapla
 77. Mehmet 09.10.2019 Cevapla
 78. Mücahit daşan 13.09.2019 Cevapla
 79. Nehir 08.08.2019 Cevapla
 80. SERAP ATASEVER ACAR 01.08.2019 Cevapla
  • Bedirhan Gökçen 01.08.2019
  • Elif 15.08.2019
 81. Ertugrul 14.07.2019 Cevapla
  • Ahu 14.07.2019
 82. Sennur 04.07.2019 Cevapla
 83. Selcan Köroğlu 03.07.2019 Cevapla
 84. Yusuf Özcan 01.06.2019 Cevapla
 85. Ercan üstün 29.05.2019 Cevapla
  • Bedirhan Gökçen 31.05.2019

Rüyanızı Anlatın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir